Jak się można/nie można zakazić HIV?

Jak można się zakazić?

Jak nie można się zakazić?

Sprawdź wynik

Przeciągnij obrazki do odpowienich okienek

Przeciągnij na odpowiednie polePrzeciągnij na odpowiednie polePrzeciągnij na odpowiednie polePrzeciągnij na odpowiednie polePrzeciągnij na odpowiednie polePrzeciągnij na odpowiednie polePrzeciągnij na odpowiednie polePrzeciągnij na odpowiednie polePrzeciągnij na odpowiednie polePrzeciągnij na odpowiednie polePrzeciągnij na odpowiednie polePrzeciągnij na odpowiednie pole