1. Na świecie HIV zakażonych jest?

  • Około milion osób
  • Ponad 30 milionów osób
  • Ponad miliard osób

Odpowiedź: Na świecie żyje ponad 30 milionów osób zakażonych HIV